Zvýšte výnosnosť svojho vozového parku s VIGIOU

SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO DOPLŇOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

KONTAKTUJTE NÁS

Kalibračný systém VIGIA

Systém automatického doplňovania tlaku v pneumatikách VIGIA automaticky a konštantne udržuje optimálny tlak v pneumatikách nákladných vozidiel, prívesov, návesov a autobusov. V prípade akéhokoĽvek poklesu tlaku, vrátane defektu, VIGIA upozorní vodiča, automaticky spustí proces doplňovánia, a tým pneumatiky ochráni.

Vigia NM 344. Modulo sin conexiones

VIGIA JE LÍDROM NA TRHU A SYNONYMOM KVALITY UŽ OD ROKU 1984

Zariadenie bolo prispôsobené rôzným typom vozidel a ich novým a vylepšeným verziám, ktoré sa dnes predávajú v mnohých krajinách sveta.

Výhody, ktoré systém prináša nezaznamenáte len na cestách, ale prejania sa aj na zisku vašeho podnikania.

Inovácie + Spoľahlivosť + Bezpečnosť

SPOLOČNÉ RYSY VŠETKÝCH MODELOV VIGIA

ÚČINNOSŤ

Akonáhle je definovaný optimálny tlak na základe parametrov stanovených výrobcom, systém rozpozná akýkoľvek pokles a automaticky obnoví a udrží zadefinovaný tlak v systéme.

KVALITNÝ VZDUCH

Vzduch vstupuje do pneumatík zo vzduchojemov cez filter, ktorý zachytáva všetky nečistoty.

UNIKÁTNA DVOJITOU BEZPEČNOSTNOU KONTROLOU

V prípade extrémnej straty tlaku, systém preruší proces dofukovania pneumatík, čím je za všetkých okolností zaručená bezproblémová funkčnosť brzdovej sústavy a vzduchového podvozku.

PRIEZOR NA VENTILE

Na dofukovacom ventile je umistený priezor umožňujúcí rozpoznať konkrétnu pneumatiku, ktorá je práve dofukovaná.

TLMIČ

Na výfuku rozvodového modulu je umiestnený tlmič redukujúcí hluk prepúštaného vzduchu počas dofukovania pneumatík.

VIGIA NM344

Intuitívne ovládánie, inteligentné riešenie

Purgador Vigia NM 344

KONTROLNÝ PANEL V KABINE

  • Kompaktný a intuitívny design.
  • LCD displej.
  • Rozmanité možnosti pre inštálaciu.
  • Podporuje montáž do už existujúcich miest (DIN formát).
  • Veľmi presná digitálna indikácie tlaku.
  • Individuálne alebo sekvenčné zobrazenie tlaku.
  • Zobrazuje tlak v pneumatikách na riadenej náprave, hnanej náprave aj na nápravách návesu.
PDF NA STIAHNUTIE

VIGIA NM247

100% autonómna

Vigia NM 247

SYSTÉM KONTROLY TLAKU PRE PRÍVESY A NÁVESY

Funguje samostatne a nezávisle, bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho riadiaceho systému alebo pripojenia k ABS či EBS modulom.

V prípade poklesu tlaku v pneumatike systém začne túto pneumatiku dofukovať a upozorní vodiča rozsvietenou LED diódou viditeľnou z kabíny v zpätnom zrkadle.

PDF NA STIAHNUTIE

VIGIA NM248

100% odolná proti poškodeniu

INTERNÝ SYSTÉM ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ PRE PNEUMATIKY PRÍVESOV A NÁVESOV

Tento systém je prepejený so zariadením inštalovaným na tažnom vozidle a k pneumatikám vedie vzduch speciálnou trubičkou vnútri nápravy.

A teda nieje vyžadovaný prívod vzduchu z vonkajšej strany kolesa, čo uľahčuje bočné nakladanie a vykladanie vozidla.

PDF NA STIAHNUTIE
Vigia NM 248

VÝHODY JAZDY SO SYSTÉMOM AUTOMATICKÉHO DOPLŇOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH VIGIA

VIGIA Durabilidad

VYŠŠIA ODOLNOSŤ

Zvyšuje životnosť pneumatík až o 20%

VIGIA ahorro

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

Automatické doplňovania tlaku v pneumatikách znižuje riziko nehody v súvislosti s defektom pneumatiky a zaisťuje tak zvýšenú ochranu Ľudí a nákladu

VIGIA seguridad

DOJAZD I PRI DEFEKTE

V prípade defektu systém stále udržuje tlak v pneumatike tak, aby bylo možné dôjsť do najbližšieho servisu bez nutnosti zastavenia vozidla

VIGIA protección

ÚSPORA PALIVA

Jazda so správne nahustenými pneumatikami môže znížiť spotrebu paliva až o 3%

VIGIA puntualidad

VÄČŠIA OCHRANA

Znižuje opotrebenie plášta a uľahčuje protektorovanie pneumatík

VIGIA ecoeficiencia

VYŠŠIA EKOLÓGIA JAZDY

Znižuje emisie CO2

Životnosť

Vozidlo vybavené systémom VIGIA spotrebováva vďaka optimálnemu tlaku v pneumatikách menej paliva a produkuje nižšie množstvá CO2.

Technólogia VIGIA ponúka ideálne riešenie pre ťažké vozidlá: 100% kontrolu nad vašimi pneumatikami, 100% bezpečnosť a 100% autonómiu.

Vigia durabilidad